Marek Duchnowski – sygn. akt: VIII GUp 107/16

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osób fizycznych oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego następujące nieruchomości:

 1. udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu w budynku przy ul. Perkusyjnej 11, lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 55,02m2, działka nr 6/4, AM-6, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00271416/9 wchodzący w skład masy upadłości;
 2. udział w wysokości 1/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę – położonej we Wrocławiu, działka nr 6/3, AM-6 o powierzchni 0,95638 ha, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00290558/5 wchodzący w skład masy upadłości;
 3. udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego
  we Wrocławiu w budynku przy ul. Perkusyjnej 11, lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 55,02m2, działka nr 6/4, AM-6, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00271416/9 wchodzący w skład masy upadłości;
 4. udział w wysokości 1/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę – położonej we Wrocławiu, działka nr 6/3, AM-6 o powierzchni 0,95638 ha, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00290558/5 wchodzący w skład masy upadłości;

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a, b, c oraz d podlegają łącznej sprzedaży.
Cena minimalna wywoławcza łączna za wszystkie  nieruchomości to 274 600  zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia  2020 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Romana Dmowskiego 3 /42  , 50-203 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl

regulamin sprzeadży – Duchnowscy – Perkusyjna

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osób fizycznych oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego następujące nieruchomości:

 1. udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM-3 o powierzchni 0,0994 ha, 0063 – Strachocin, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00174461/9 wchodzący w skład masy upadłości, którego wartość oszacowania wynosi niż 196 210 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych);
 2. udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM-3 o powierzchni 0,0994 ha, 0063 – Strachocin, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00174461/9 wchodzący w skład masy upadłości, którego wartość oszacowania wynosi niż 196 210 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży jest obciążony wadą – nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dla jego uzyskania koniecznym jest porozumienie z właścicielami nieruchomości sąsiedniej i ustanowienie odpowiedniej służebności drogi koniecznej  lub ustanowienie takiej służebności drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego.

Cena minimalna wywoławcza łączna za wszystkie  nieruchomości to 392 420  zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia  2020 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Romana Dmowskiego 3 /42  , 50-203 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl

regulamin sprzedaży – Duchnowscy – Włościańska

Anna Duchnowska – sygn. akt: VIII GUp 163/19

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osób fizycznych oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego następujące nieruchomości:

 1. udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu w budynku przy ul. Perkusyjnej 11, lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 55,02m2, działka nr 6/4, AM-6, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00271416/9 wchodzący w skład masy upadłości;
 2. udział w wysokości 1/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę – położonej we Wrocławiu, działka nr 6/3, AM-6 o powierzchni 0,95638 ha, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00290558/5 wchodzący w skład masy upadłości;
 3. udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego
  we Wrocławiu w budynku przy ul. Perkusyjnej 11, lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 55,02m2, działka nr 6/4, AM-6, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00271416/9 wchodzący w skład masy upadłości;
 4. udział w wysokości 1/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę – położonej we Wrocławiu, działka nr 6/3, AM-6 o powierzchni 0,95638 ha, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00290558/5 wchodzący w skład masy upadłości;

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a, b, c oraz d podlegają łącznej sprzedaży.
Cena minimalna wywoławcza łączna za wszystkie  nieruchomości to 274 600  zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia  2020 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Romana Dmowskiego 3 /42  , 50-203 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl

regulamin sprzeadży – Duchnowscy – Perkusyjna

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osób fizycznych oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego następujące nieruchomości:

 1. udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM-3 o powierzchni 0,0994 ha, 0063 – Strachocin, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00174461/9 wchodzący w skład masy upadłości, którego wartość oszacowania wynosi niż 196 210 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych);
 2. udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM-3 o powierzchni 0,0994 ha, 0063 – Strachocin, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00174461/9 wchodzący w skład masy upadłości, którego wartość oszacowania wynosi niż 196 210 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Przedmiot sprzedaży wskazany w pkt. a i b podlegają łącznej sprzedaży.

Przedmiot sprzedaży jest obciążony wadą – nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dla jego uzyskania koniecznym jest porozumienie z właścicielami nieruchomości sąsiedniej i ustanowienie odpowiedniej służebności drogi koniecznej  lub ustanowienie takiej służebności drogi koniecznej na drodze postępowania sądowego.

Cena minimalna wywoławcza łączna za wszystkie  nieruchomości to 392 420  zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia  2020 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Romana Dmowskiego 3 /42  , 50-203 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl

regulamin sprzedaży – Duchnowscy – Włościańska