Strona główna

Zakres usług:   
Postępowania restrukturyzacyjne

 •     kompleksowa ocena przedsiębiorstwa
 •     wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
 •     przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego
 •     reprezentacja w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 •     negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi
 •     nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami

Prawo upadłościowe

 •     przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 •     ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej
 •     konsultacje w postępowaniu upadłościowym

Obsługa przedsiębiorstw

 •     bieżąca obsługa finansowa i księgowa
 •     sporządzanie opinii podatkowych i prawnych
 •     doradztwo prawnopodatkowe

Przetargi

Upadłości konsumenckie

Kontakt

Kancelaria Syndyka:

ul. Bonczyka 6/2

51-138 Wrocław

Tel. kontaktowy: 71/322-00-85